Sedinte ale Consiliului Local

2019

 

2018

 

2017

 • Hot. 01/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare din excedentul bugetului 2016.   

 

 

2016

 

Hotarari emise in noul mandat.

 

 

2015

 

2014

 

2013

 • Hot. nr. 01/09.01.2013 privind aprob. acop. definitive a deficitului sectiunii de dezv. din excedentul bug. local al anului 2012
 • Hot. nr. 02/31.01.2013 privind amanarea la plata a oblig. aferente an 2012 pt. SC SAMCOM SRL Ograda pt. o per. de 6 luni.
 • Hot. nr. 03/31.01.2013 privind aprob. planului de actiuni si lucrari de interes loc. pe anul 2013 conf. prev. legii 416/2001 modif. si compl. de leg. 276/2010.
 • Hot. nr. 05/31.01.2013 privind const. colectivului de lucru pt. atribuirea de denumiri ale unor str. din com. Ograda, jud. IL.
 • Hot. nr. 06/05.03.2013 privind organiz. si func. retelei scolare in urma obtinerii avizului conform pt. anul sc. 2013-2014.
 • Hot. nr. 07/29.03.2013 privind alegerea pres. de sedinta al C.L. Ograda, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 08/29.03.2013 privind aprob. bug. local al com. Ograda pe anul 2013, estimari pt. bug. anilor 2014-2016, lista obiectivelor de investitii, prog. anual al achizitiilor pub. si ulilizarea sumelor rezult. din excedentul anilor precedenti.
 • Hot. nr. 09/29.03.2013 privind rezilierea unor contr. ce concesiune pt. numitii: Panait Costel si Dobre M Ionel.
 • Hot. nr. 10/29.03.2013 privind aprob. P.U.Z. al com. Ograda, jud. IL pt. docum. depusa de SC GOLDMAN-ENERGY S.R.L.
 • Hot. nr. 11/29.03.2013 privind amanarea la plata a oblig. fiscale aferente anului 2012 pt. SC VIOSAN SRL Ograda si SC MARIMIH SRL Ograda.
 • Hot. nr. 12/29.03.2013 privind aprob. incheierii unei conv. cu AJOFM IL pt. 2 posturi muncit. in varsta de peste 45 de ani
 • Hot. nr. 13/29.03.2013 privind aprob. incheierii unui act aditional pe o perioada de 9 luni la contr. nr. 1730/15.03.2012 incheiat cu SC SRAJERI SECURITY SRL Slobozia.
 • Hot. nr. 14/29.03.2013 privind abrob. conces. prin licit. publica a unui nr. de 18 loturi cu destin. constr. de locuinte si doua loturi cu destin. spatii de productie si comerciale, care fac parte din dom. privat al com. Ograda, jud. IL
 • Hot. nr. 15/30.04.2013 privind aprob. rap. de eval. a bunurilor ce apartin dom. pub. al com. Ograda si introd. in invent. bunurilor ce constituie patrim. com. a cotei de 1/2 din pasarela ce face lega. intre com. Ograda si satul Fratilesti peste raul IL.
 • Hot. nr. 16/30.04.2013 privind acordarea unui ajutor de urgenta.
 • P.V. din 09.01     P.V. din 31.01     P.V. din 05.03     P.V. din 29.03     P.V. din 30.04

 

2012

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.